การบัญชีต้นทุน1 Cost Accounting 1
(Cost Accounting 1)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุนระบบบัญชีต้นทุนของปัจจัยการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสียของมีตำหนิเศษวัสดุ และการบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม
WW

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้