การบัญชีต้นทุน1 (30201-2003)
(Cost Accounting 1)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


rrr
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนของปัจจัยการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัสดุ และการบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้